แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. MBNY
  ตอบ:
  35
  เปิดดู:
  10,011
 3.   » กระทู้
 4. MBNY
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  14,222
 5. DITCE
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  14,079
 6. WebSnow
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  9,277
 7. WebSnow
  ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  9,678
 8. WebSnow
  ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  16,801
 9. view6628
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,491
 10. WebSnow
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  11,775
 11. ตอบ:
  22
  เปิดดู:
  9,720
 12. MBNY
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  5,642
 13. MBNY
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  4,448
 14. WebSnow
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  9,396
 15. WebSnow
  ตอบ:
  53
  เปิดดู:
  32,367
 16. WebSnow
  ตอบ:
  15
  เปิดดู:
  9,926
 17. WebSnow
  ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  5,275
 18. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  5,379
 19. WebSnow
  ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  9,056
 20. MBNY
  ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  7,896
 21. WebSnow
  ตอบ:
  45
  เปิดดู:
  20,270
 22. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,120
 23. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,503
 24. NoOTa
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  4,514
 25. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  5,363
 26. WebSnow
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  11,319
 27. MBNY
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  9,638
 28. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  5,022
 29. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  8,899
 30. littlejazz
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,276
 31. ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  10,615
 32. DITCE
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  6,915
 33. chpu
  ตอบ:
  20
  เปิดดู:
  8,889
 34. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  6,254
 35. ตอบ:
  13
  เปิดดู:
  4,726
 36. NoOTa
  ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  6,032
 37. paang
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  4,391
 38. WebSnow
  ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  10,633
 39. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  7,494
 40. WebSnow
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  10,044
 41. WebSnow
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  7,533
 42. aonlin
  ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  8,027
 43. WebSnow
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  6,513
 44. WebSnow
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,545
 45. MayBuddhaBlessYou
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  2,563
 46. littleweb_cs
  ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  7,046
 47. WebSnow
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  7,495
 48. ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  14,369
 49. MBNY
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  5,201
 50. WebSnow
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,353
 51. ศีล5
  ตอบ:
  7
  เปิดดู:
  4,347
 52. MBNY
  ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  6,236
 53. WebSnow
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,699

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...