ขอความช่วยเหลือแปลบทสวด

ในห้อง 'แปลธรรมะเป็นภาษาอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย piangw, 28 พฤษภาคม 2010.

 1. piangw

  piangw สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +11
  ขอความกรุณาช่วยแปลบทสวดนี้ให้หน่อยค่ะ จะเอาไว้สวดที่วัด เพราะมีแต่ภาษาไทย แต่ไม่มีบทแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ มีสองบทค่ะ อยากได้คำแปลที่ตรงตามบทนี้เลยค่ะ
  ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจงปกป้อง คุ้มครองรักษาแก่ท่านทั้งหลายในบุญนี้ด้วยเถิด สาธุ

  ถวายสังฆทาน
  อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับภัตตาหาร พร้อมทั้งของบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนาเทอญ.

  คำอุทิศส่วนกุศล
  อิทัง ปุญญะ ผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพาน
  และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็บกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหบาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด
  หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไร ขอความไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   
 2. Namushakamunibutsu

  Namushakamunibutsu เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2009
  โพสต์:
  1,347
  ค่าพลัง:
  +2,618
  อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฎิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

  imāni mayaṃ bhante bhattāni saparivārāni bhikkhusaṃghassa
  oṇojayāma sadhu no bhante bhikkhu saṃgho
  imāni bhattāni saparivārāni paṭiggaṇhātu amhāgaṃ dīgharattaṃ
  hitāya sukhāya

  ส่วนที่เป็นภาษาไทย แปลยากครับ ศัพท์เฉพาะเยอะ ผมมิสามารถ ^^
  ขอผู้ใจบุญมาช่วยแปลทีเถิด... สาธุ
   
 3. piangw

  piangw สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +11

  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 4. piangw

  piangw สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +11
  ส่วนที่เป็นคำแปลในบทนี้หาเจอแล้วค่ะ
  We present these foods of ours, together with their accompanying articles, to the Bhikkhu Sangha. May our Bhikkhu Sangha accept these foods, together with their accompanying articles, for our long-term welfare & happiness.
  ยังเหลือคำอุทิศส่วนกุศล กับคำขอขมาพระรัตนตรัย ค่ะ ขอบคุณค่ะ
   
 5. piangw

  piangw สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +11
  ในบทต่อไปนี้ลองแปลเอง แต่ไวยากรณ์ไม่เก่งมากๆ ค่ะ ใครช่วยตรวจทานทีค่ะ

  คำขอขมาพระรัตนตรัย
  REQUESTING THE FORGIVENESS FROM THE TRIPLE GEM

  หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงกาณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ.
  May the Triple Gem including all the Buddhas , the Buddha’s relics, the Buddha’s teaching and the monks from the previous life, in this secular forgive us for any wrong we have done you out of carelessness in thought, word, or deed since now till reach the nirvana.

  คำอุทิศส่วนกุศล
  Giving the merits
  อิทัง ปุญญะ ผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพาน
  Itang phunya palang – Those reward of good deeds or merit which we have done, in this occasion, we want to sacrifice this merit for the persons with previous deeds on each other who we have been offended from previous life, on this secular. Please be pleased and forgive us since now till reach the nirvana.

  และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพระยายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศล ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด
  We want to sacrifice this merit for the god who protect me and all the god in the world, the god of death, may the god in the world and the god of death be pleased, be the eye-witness for us to make this merits.
  และขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านทั้งหลาย ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลาย จงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด


  We want to sacrifice this merit for the people who have died which having the happiness or suffering, who are relatives or not relatives. May you all be pleased for this merits, wish you have the happiness same as us since now then.

  ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เถิด
  Wish the merits we have made make us reach the nirvana in this secular.

  หากข้าพเจ้าทั้งหลาย ยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไร ขอความไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  If we can not reach the nirvana yet, wish we will not have “the lacked” since now then.

   
 6. pailin

  pailin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2006
  โพสต์:
  64
  ค่าพลัง:
  +426
  พอดีผ่านมาเห็นเข้าก็เลยอยากช่วย บวกกับมีเวลาก็เลยแปลให้นะคะ เพิ่งส่งให้สามีฝรั่งช่วยดูความถูกต้องของการใช้ภาษาและขัดเกลาไวยากรณ์ให้ คงใช้เวลา 2-3 วันมังคะกว่าจะส่งกลับ การแปลจำเป็นต้องคงความเดิมและสำนวนไว้ค่ะ ต่างจากการสรุปและเรียบเรียงนะคะ

  จะเอาไปใช้สำหรับชาวต่างชาติที่วัดท่าซุงหรือคะ
  ขออนุโมทนาด้วยค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...