จบอีกหนึ่งรุ่น! “มจร-กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยธ.” จัดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยฯ...

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 29 มกราคม 2022.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  5,295
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2,264
  ค่าพลัง:
  +9,429
  b8abe0b899e0b8b6e0b988e0b887e0b8a3e0b8b8e0b988e0b899-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b881e0b8a3e0b8a1e0b884.jpg

  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส) ศาสตราจารย์ ดร. ประธานการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่น ๖ แบบออนไลน์ โดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวประเด็นสำคัญว่า ไม่มีสติจะหาปัญญาจากที่ใด เวลาคนขัดแย้งจะต้องกลับมาหาสติจึงจะนำไปสู่ปัญญาเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อออกจากกับดักของความทุกข์

  จึงต้องพัฒนาสติเป็นฐานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งการใช้ชีวิตหรือการข้ามทางม้าลายจะต้องมีสติถึงจะมองว่าปลอดภัยแล้วแต่ไม่ปลอดภัย แสดงเห็นจังหวะของชีวิต การขับที่เร็วจึงนำไปสู่การการขาดสติ จึงมีคำว่า “อีกนิดเดียว” หมายถึง สติ จึงจำเป็นต้องสติ ซึ่งวิชาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะ กระบวนการไกล่เกลี่ยจะต้องมีไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา แต่จำเป็นต้องมีตัวสติเป็นฐานเพราะสติในทางพระพุทธศาสนาคือการไม่ประมาท คนที่ขาดสติคือคนที่ตายแล้ว สติเป็นรอยเท้าช้าง สติเป็นมารดาของทุกเรื่อง สติจึงเป็นการหลอมรวมให้คู่ขัดแย้งหาทางออกร่วมกัน สติจึงเป็นสะพานในการหาทางออกร่วมกัน

  สติจึงเป็นประกันชีวิต ประกันทรัพย์สิน ประกันครอบครัว ประกันสังคม ประกันสุขภาพ หมายถึงศีล ๕ สติเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกันชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว สังคม และสุขภาพ จึงต้องซื้อหลักประกันชีวิตผ่านการพัฒนาสติ ด้วยการนำไปใช้ในชีวิตผ่านลมหายใจของเรา จึงต้องพัฒนาให้สังคมอุดมด้วยสติ ซึ่งการใช้ชีวิตในสังคมจะต้องมีสติ จึงเดินตามบันไดเก้าขั้นเริ่มจากมีสติและมีเป้าหมายสุดท้ายให้มีความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่านจำเป็นต้องพัฒนาสติในทุกลมหายใจ “สติสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” เป็นทักษะภายในเพื่อการทำงานด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เราจึงต้องหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้จะต้องสามารถอยู่เหนืออารมณ์ โดยให้สติสามารถยกระดับจิตของเราซึ่งก้าวข้ามอคติ ๔ ในทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจากไกล่เกลี่ยกับกิเลสของตนเองให้ได้แล้วจะสามารถนำไปไกล่เกลี่ยคนอื่นได้ อย่าเพิ่งไปไกล่เกลี่ยแต่คนอื่นจะต้องไกล่เกลี่ยใจของตนเองก่อน จึงต้องระวังโลกธรรมในการทำงานในการไกล่เกลี่ย ซึ่งการทำงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ จะต้องมีธรรมะ ๔ ตัวคือ สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ โดยสุทธิทำโดยความบริสุทธิ์ใจ ทำโดยไม่ต้องเอาหน้าตา อย่าไปหวังว่าจะมีจะเป็นอะไร สติจึงสำคัญในการทำงาน

  ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ชี้แจงการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ยตามแนวทางของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการเชิญชวนผู้ผ่านการฝึกอบรมตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านออนไลน์ได้เป็นที่เรียบร้อย ถือว่าเป็นการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งจะมีการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนให้ครบทุกอำเภอของประเทศไทยภายในปีนี้

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/politic/267632
   

แชร์หน้านี้

Loading...