ศิลป์พุทธศาสตร์…ศิลปนิพนธ์พุทธศิลปกรรม รุ่น10 มจร.ณ หอนิทรรศการฯ มช. – เชียงไหม่นิวส์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 13 มีนาคม 2022.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  5,295
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2,264
  ค่าพลัง:
  +9,429
  วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.25 น. พิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขา พุทธศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 10 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่
  สาขาพุทธศิลปกรรม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2552 เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านพุทธศิลปกรรม ผลิตบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาพุทธศิลปกรรม ระดับปริญญาตรีมาจนถึงรุ่นที่ 10 ตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้ ทักษะการสร้างทัศนคติทางศิลปะให้กับนิสิต หลังจากได้ศึกษาหลักสูตร ที่นิสิตต้องนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน กิจกรรมทางวิชาการเรียกว่า “ศิลปนิพนธ์” บทสรุปที่นิสิตได้ลงมือปฏิบัติด้านศิลปะตามแนวทางความถนัดของนิสิต ตลอดระยะเวลาทั้ง 4 ปี

  e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4.jpg

  ประกอบด้วย งานจิตรกรรม จำนวน 31 ชิ้น ประติมากรรม จำนวน 4 ชิ้น สถาปัตยกรรม จำนวน 2 ชิ้น รวมทั้งหมดจำนวน 37 ชิ้น ผลงานศิลปะสะท้อนถึงความเป็นวิถีอัตลักษณ์ของสังคมที่มีประโยชน์ คุณค่าในการขับเคลื่อนการสร้างสรรค์งานศิลป์ให้ไปสู่สากลในอนาคต

  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผศ.ปฏิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ คุณวิลาสินี ชัยวรรณ์(อุปโยคิน) ถวายทุนการศึกษา ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน นิสิตบรรชิต จำนวน 9 รูป และนิสิตคฤหัสถ์ จำนวน 1 คน แขกผู้ร่วมงานได้กล่าวถึงผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ได้แก่ นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, ศ.กิตติมศักดิ์ ดร.ภคมินทรา อุปโยธิน,คุณแม่อนุรัตน์ ธัมมอัญญา,คุณวิลาสินี ชัยวรรณ์(อุปโยคิน) และคุณวราภรณ์ สุชัยชิต นักวิเคาระห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ(ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) พระเทพปริยัติ ประธานในพิธีจุดเทียนชัยมงคลเปิดงาน คณะสงฆ์ร่วมสวดชะยันโต ร่วมชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ให้คำแนะกำลังใจแก่นิสิต แล้วมาชมผลงานศิลปะสวยๆกันนะครับ ระหว่างวันที่ 12-24 มีนาคม 2564 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-1.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-2.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-3.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-4.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-5.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-6.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-7.jpg b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a8e0b8b2e0b8aae0b895e0b8a3e0b98ce0b8a8e0b8b4e0b8a5e0b89be0b899e0b8b4-8.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1958985/
   

แชร์หน้านี้

Loading...