เชิญอนุโมทนาร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนจัดการน้ำใช้ สำนักสงฆ์ซำปีกา

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พ_ธีรวํโส, 5 เมษายน 2020.

 1. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  ด้วยที่พักสงฆ์ซำปีกา ตั้งอยู่ ณ เขตชายแตนไทย-กัมพูชา ในเขตตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานในการพำนักเพื่อปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และอุบาสก-อุบาสิกา พร้อมเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแก่ประชาชนญาติโยม ที่ประกอบอาชีพสวนยางพาราและทำไร่ ในเขตบริเวณรอบๆ เนื่องจากมีพื้นที่เป็นป่าที่ร่มเย็น เหมาะแก่การเจริญกรรมฐาน โดยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญประมาณ ๑๙ กิโลเมตร ห่างจากเขตชายแดนกำพูชา ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบดูแลโดยคณะสงฆ์ตำบลกันทรอม-ห้วยจันทร์ มีพื้นที่เป็นป่าตามธรรมชาติโดยส่วนมาก

  ปัจจุบันได้มีการสร้างเสนาสนะ และถาวรวัตถุ ดังต่อไปนี้
  • พระประธาน หน้าตัก ๕๐ นิ้ว ๑ องค์
  • ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง ขนาด ๑๕x๒๐ เมตร
  • โรงฉัน ๑ หลัง ขนาด ๕x๑๐ เมตร
  • โรงครัว ๑ หลัง
  • ห้องสุขา ๘ ห้อง
  • กุฏิสงฆ์ ๒ หลัง
  มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังนี้
  1. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
  2. ระบบน้ำอุปโภคบริโภค ใช้น้ำที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีตาน้ำผุดขึ้นในเขตบริเวณที่พักสงฆ์ ( ยังขาดเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในการดึงน้ำขึ้นไปพักไว้ในท่อพักเพื่อกระจายน้ำใช้ในเขตที่พักสงฆ์ )
  3. หอกระจายข่าวภายในสำนัก
  ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่พำนักอยู่เพื่อดูแลทำความสะอาดที่พักสงฆ์ จำนวน๑ รูป คือ พระธีระพงษ์ ธีรวํโส แต่เนื่อด้วยสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นป่าตามธรรมชาติ ประกอบด้วยขาดการดูแลทำความสะอาดมาเป็นเวลานาน ทำให้สภาพพื้นที่ในบางบริเวณมีหญ้าขึ้นสูง การพัฒนาเป็นไปได้ลำบาก จำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด อาทิ เครื่องสูบน้ำ,เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม มีดพร้า เป็นต้น

  จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจเป็นกุศล มีเจตนาอันเป็นมงคล ร่วมกันสร้างและบำรุงศาสนสถานในเขตชายแดน โดยร่วมสละทรัพย์ในการร่วมสมทบ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดถึงสิ่งของที่จำเป็น เพื่อถวายไว้เป็นศาสนสมบัติในพระพุทธศาสนา อนึ่งนั้นเป็นการสืบสาน สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หวังพาให้เป็นสมบัติแก่คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาธรรมะต่อไป ตามกำลังศรัทธาและความพร้อมแห่งท่านทั้งหลาย

  ท่านใดมีความประสงค์ในการร่วมอนุโมทนาครั้งนี้
  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

  พระครูสิริพัฒนธรรม เจ้าอาวาสวัดกระเบากันตรวจ จต.กันทรอม
  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๔๕-๘๙๒๕

  ------------------------------
  พระธีระพงษ์ ธีรวํโส สกุลเดิมพรหมพล รก.หัวหน้าที่พักสงฆ์ซำปีกา
  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๘-๗๘๖-๗๗๓๑
  E-mail : wadsampeega@gmail.com
  Line ID: trppp121
  Facebook : https://facebook.com/ju0606
  Facebook Page : https://www.facebook.com/ที่พักสงฆ์ซำปีกา-พุทธสถานวิมานแก้ว-111193060515144/

  หรีอสามารถร่วมอนุโมทนาผ่านบัญชีธนาคาร

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขบัญชี : ๒๓๑-๒๑๗-๗๕๘๗
  ชื่อบัญชี : ธีระพงษ์ พรหมพล


  ขอน้อมวันทาอาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยใจศรัทธาว่า พุทธบารมี ธัมมะบารมี สังฆะบารมี และเดชะบารมี แห่งเทพเทวดา พระภูมิเจ้าที่ ผู้ดูแลปกปักษ์รักษาในถิ่นแคว้นแห่งแดนพุทธ จงช่วยน้อม เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพละ เป็นปัจจัย อำนวยอวยผลให้ท่าน ผู้มีใจศรัทธาในการร่วมรักษาดูแลศาสนสถานในครั้งนี้ จงเป็นผู้ปฏิบัติแล้วยังเหตุให้ประกอบชอบด้วย จตุรพิธพรชัยทั้งสี่ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีสติ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์ พูนผล ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันชอบประกอบด้วยธรรม และไม่ผิดต่อกฎหมายแล้วไซร้ ขอความคิดนั้นจงพลันสำเร็จทุกท่าน ทุกประการ อนึ่งนั้น ขอบารมีเหล่าใดที่ท่านได้กระทำความดีในครั้งนี้ จงช่วยเป็นผลสะท้อนย้อนเป็นปัจจัย นำท่านให้เป็นผู้รู้ความเป็นไปแห่งสัจธรรมทั้งหลาย อันจะพาตนให้พ้นได้ซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย กล่าวแล้วคือได้พาตนพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย เป็นผู้ถึงได้ซึ่งฝั่งพระนิพาน ตามกำลังแห่งบารมีแห่งท่าน ตามสมควรแต่ละบุคคล ในอนาคตเทอญฯ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 เมษายน 2020
 2. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  ภาพพื้นที่ภายในบริเวณที่พักสงฆ์

  IMG_20200316_174446866~2_copy_800x1279.jpg IMG_20191217_165623890_copy_800x600.jpg IMG_20191217_165726847_copy_800x600.jpg IMG_20200215_064013547_copy_800x600.jpg IMG_20200215_064046574_copy_800x600.jpg IMG_20200215_064125987_copy_800x600.jpg IMG_20200215_064157167_copy_800x600.jpg IMG_20200215_064259763_HDR_copy_800x600.jpg IMG_20200215_070445302_copy_800x600.jpg IMG_20200215_064313494_copy_800x600.jpg
   
 3. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  รายการอุปกรณ์ที่ยังต้องการรับการร่วมอนุโมทนาเพื่อจัดซื้อ

  อุปกรณ์ที่จำเป็นในการวางระบบสูบน้ำใส่แท็งค์พักน้ำ
  เพื่อจัดการน้ำใช้ภายใน ที่พักสงฆ์ซำปีกา
  ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

  ๑. เครื่องยนต์ระบบน้ำมันเบนซิน ขนาด 6.5 เเรง พร้อมปั้มน้ำขนาท่อน้ำ ๓ นิ้ว ในการดูดน้ำจากถังดักส่งขึ้นแท็งค์เก็บน้ำด้านบน ราคาในพื้นที่ ๓,๘๐๐ บาท
  images.jpeg

  ๒. ถังเก็บน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร สำหรับเก็บน้ำก่อนปั้มส่งขึ้นแทงค์ ติดตั้งบริเวณใต้ตาน้ำ ราคา ๔,๒๐๐ บาท
  images (2).jpeg

  ๓. ท่อน้ำ PE สีดำ ขนาด ๑ นิ้ว เพื่อใช้ต่อส่งน้ำจากปั้ม ไปยังแท็งค์เก็บน้ำ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ความยาวม้วนละ ๑๘๐ เมตร จำนวน ๓ ม้วน ราคาม้วนละ ๑,๐๐๐ บาท
  images (1).jpeg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 7 เมษายน 2020
 4. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  ภาพพื้นที่ตาน้ำบริเวณเชิงเขาด้านล่างภายในที่พักสงฆ์
  IMG_20200406_084130017_copy_800x600.jpg IMG_20200406_084159055_HDR_copy_800x600.jpg IMG_20200406_084217186_copy_800x600.jpg

  ภาพแท็งค์เก็บน้ำบริเวณด้านบนหลังศาลาปฏิบัติธรรม
  IMG_20200405_180005984_copy_800x600.jpg IMG_20200405_180024674_copy_800x600.jpg IMG_20200405_180045333_copy_800x600.jpg IMG_20200405_180027582_copy_800x600.jpg

  ระยะห่างระหว่างจุดโดยประมาณ ๕๐๐ เมตร
   
 5. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  1,634
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ร่วมบุญ10บาทวันนี้ครับ
   
 6. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  อนุโมทนากับทุกท่าน
  แจ้งยอดรับอนุโมทนาจนถึง ณวันนี้ Screenshot_20200415-171122.png
   
 7. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  1,634
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ขอร่วมสมทบทุน30บาทวันนี้ครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญด้วยครับ สาธุๆๆ
   
 8. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสมทบในการดำเนินการครั้งนี้ เช่นเดียวกับครั้งก่อนในการร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะไฟฟ้า

  อันเป็นเหตุทำให้เกิดความคิดว่า จะทำการเปิดให้ประชาชนที่ประกอบอาชีได้ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนจากกระแสธรรมชาติโดยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ใช้ประโยชน์ในการชาร์จไฟเพื่อนำไปใช้ในการกรีดยางพารา ด้วยไม่ต้องเดินทางขึ้นลงไปยังหมู่บ้าน จึงได้วางแผนในการกระจายปลั๊กไฟฟ้าไว้บริเวรณรอบๆศาลา ด้วยเห็นว่าสิ่งที่ได้มาหากใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมได้คงจะเป็นการดี
   
 9. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  สรุปยอดรับอนุโมทนา จนถึง ณ วันนี้

  Screenshot_20200416-152124.png
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
   
 10. mypolicexp

  mypolicexp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2012
  โพสต์:
  458
  ค่าพลัง:
  +1,860
  ร่วมทำบุญ 20 บาทครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  อนุโมทนาบุญในการร่วมสมทบทุนในครั้งนี้
  แจ้งยอดล่าสุดการรับอนุโมทนา
  Screenshot_20200417-104152.png
   
 12. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  แจ้งยอดอนุโมทนา ณ Screenshot_20200418-095226.png ล่าสุด
   
 13. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  Screenshot_20200420-124920_copy_540x960.png
  แจ้งยอดอนุโมทนาล่าสุด
   
 14. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  ท่านใดมีความประสงค์ในการร่วมอนุโมทนาครั้งนี้
  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่


  พระครูสิริพัฒนธรรม เจ้าอาวาสวัดกระเบากันตรวจ จต.กันทรอม
  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๗-๒๔๕-๘๙๒๕

  ------------------------------
  พระธีระพงษ์ ธีรวํโส สกุลเดิมพรหมพล รก.หัวหน้าที่พักสงฆ์ซำปีกา
  หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๘-๗๘๖-๗๗๓๑
  E-mail : wadsampeega@gmail.com
  Line ID: trppp121
  Facebook : https://facebook.com/ju0606
  Facebook Page : https://www.facebook.com/ที่พักสงฆ์ซำปีกา-พุทธสถานวิมานแก้ว-111193060515144/

  หรีอสามารถร่วมอนุโมทนาผ่านบัญชีธนาคาร

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขบัญชี : ๒๓๑-๒๑๗-๗๕๘๗
  ชื่อบัญชี : ธีระพงษ์ พรหมพล


  ขอน้อมวันทาอาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยใจศรัทธาว่า พุทธบารมี ธัมมะบารมี สังฆะบารมี และเดชะบารมี แห่งเทพเทวดา พระภูมิเจ้าที่ ผู้ดูแลปกปักษ์รักษาในถิ่นแคว้นแห่งแดนพุทธ จงช่วยน้อม เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพละ เป็นปัจจัย อำนวยอวยผลให้ท่าน ผู้มีใจศรัทธาในการร่วมรักษาดูแลศาสนสถานในครั้งนี้ จงเป็นผู้ปฏิบัติแล้วยังเหตุให้ประกอบชอบด้วย จตุรพิธพรชัยทั้งสี่ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ มีสติ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์ พูนผล ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันชอบประกอบด้วยธรรม และไม่ผิดต่อกฎหมายแล้วไซร้ ขอความคิดนั้นจงพลันสำเร็จทุกท่าน ทุกประการ อนึ่งนั้น ขอบารมีเหล่าใดที่ท่านได้กระทำความดีในครั้งนี้ จงช่วยเป็นผลสะท้อนย้อนเป็นปัจจัย นำท่านให้เป็นผู้รู้ความเป็นไปแห่งสัจธรรมทั้งหลาย อันจะพาตนให้พ้นได้ซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย กล่าวแล้วคือได้พาตนพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลาย เป็นผู้ถึงได้ซึ่งฝั่งพระนิพาน ตามกำลังแห่งบารมีแห่งท่าน ตามสมควรแต่ละบุคคล ในอนาคตเทอญฯ
   
 15. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  อนุโมทนากับทุกท่าน
  IMG_20200427_202926449~2_copy_1228x1909.jpg IMG_20200427_202952217~2_copy_1228x1920.jpg IMG_20200427_202932958~2_copy_614x996.jpg IMG_20200427_202942198~2_copy_614x966.jpg
   
 16. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  1,634
  ค่าพลัง:
  +3,157
  ขอร่วมสมทบทุน30บาทวันนี้ครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมบุญด้วยครับ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. walanrat

  walanrat naga

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2019
  โพสต์:
  371
  ค่าพลัง:
  +706
  โอนเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63 เวลา 07:44 น. จำนวน 100 บาท ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่
  -นาคราช-วลัญช์รัช -รวี
  -นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช
  -นายรวี อาณานุการ
  -นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ
  -นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง
  ที่เหลือให้แก่
  1.นาคราช 2.เจ้ากรรมนายเวร 3.เทวาอารักษ์กาย 4.ผู้ถือบุญถือบาป 5.ศัตรูผู้คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดี 6.โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่ผู้ตายซับตายซ้อน ณ.ที่บ้านและที่ทำงาน 7.ญาติพี่น้อง 9 ชั่วโคตร ขอให้พบแต่ความดี ไม่มีความทุกข์ คำว่าไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สำเร็จอย่าพึงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ทุกภพทุกชาติขอให้เกิดมาในตระกูลพ่อแม่มีสัมมาทิฐิ ขอให้มีปัญญาเหมือนพระสาลีบุตร เป็นที่รักของเพื่อนมนุษย์เหมือนพระอานนท์ มีลาภผลเหมือนพระสีวลี เป็นคนดีเหมือนพระองคุลีมาร อายุยืนนานเหมือนพระพากุล
   
 18. พ_ธีรวํโส

  พ_ธีรวํโส สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 กันยายน 2016
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +43
  อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมกันสละปัจจัยในการร่วมกันสร้างในครั้งนี้ แม้จะมีภัยอันเป็นโรคร้าย หลายท่านก็ลำบากไม่น้อยแต่ก็ยังมีผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลในการร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้
   

แชร์หน้านี้

Loading...