“อธิการบดี มจร” ประกาศผลงาน”วิจัย-นักวิจัย”ดีเด่น สุดปลื้มสันติศึกษาผลงานระดับดีมาก

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 มีนาคม 2022.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  5,295
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2,264
  ค่าพลัง:
  +9,429
  วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565, 20.20 น.


  วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า พระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามประกาศผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่วเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้กับคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  โดยมีประเภทงานวิจัย จำนวน ๒๕ ผลงาน โดยผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ในระดับดีมากเป็นแผนงานวิจัย : วิศวกรสันติภาพท้องถิ่น: ต้นแบบผู้นำสร้างสันติให้ชุมชน นำโดย ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย

  โดยมีโครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชน มีพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ผศ.ดร. หัวหน้าโครงการ และคณะ มีพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที ดร. เป็นต้น

  โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภาพเพื่อสร้างสันติสุขในชุมชน มี พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. หัวหน้าโครงการ และคณะ มีพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ดร. เป็นต้น

  โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้วยรูปแบบนวัตกรรมการสร้างสันติภาพท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ชุมชนให้เกิดสันติสุข มี ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ และคณะ มี ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ เป็นต้น

  จึงขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร และคณะ ซึ่งสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนโครงการงานวิจัยในครั้งนี้ในการขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ต่อไป พร้อมอนุโมทนากับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นำโดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ในการขับเคลื่อนงานวิจัยของคณาจารย์ มจร อย่างเต็มกำลังเพื่อพัฒนานิสิตพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพต่อไป จึงขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ในหลักสูตรอย่างดียิ่งเสมอมา

  b8a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-1.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-2.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-3.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-4.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-5.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-6.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-7.jpg

  a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-8.jpg a3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-9.jpg

  3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-10.jpg

  3e0b89ae0b894e0b8b5-e0b8a1e0b888e0b8a3-e0b89be0b8a3e0b8b0e0b881e0b8b2e0b8a8e0b89ce0b8a5e0b887-11.jpg


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/272658
   

แชร์หน้านี้

Loading...