เสียงธรรม No Path in the Sky / Yuttadhammo Bhikkhu

ในห้อง 'Meditation' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 5 มกราคม 2018.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Dhammacakkappavatana Sutta - The Buddha's First Discourse

  Jan 28, 2020
  Streamed live on Jan 28, 2020
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Satipatthana Sutta (Discourse on the Foundations of Mindfulness)

  Morning talk at private residence in Colombo, Dec 21, 2014
  Dhammapada Verse 71: Curdled Milk

  Dhammapada Verse 70: A Blade of Grass

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Dec 21, 2014
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Ask A Monk: Strong Attachments

  Ask A Monk: Relationships and Letting Go

  Ask A Monk: Life Partners

  Yuttadhammo Bhikkhu
  77.1K subscribers


   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Ask A Monk: Locating People in Their Next Life

  Ask A Monk: Importance of Past Lives

  The Buddha's First Discourse

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Apr 3, 2017

   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Ask A Monk: Samatha and Vipassana

  Ask A Monk: Stages of Insight and the Sotapanna

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Oct 13, 2010
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Meditation Q&A, Jun 24th, 2020

  Meditation Q&A, Jun 27th, 2020

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Jun 27th, 2020
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Dhammapada Verses 235 - 238: Ready for the Journey

  Dhammapada Verse 239: Moment By Moment

  Dhammapada Verse 240: Eating Away

  Dhammapada Verse 241: The Blemish of Negligence

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Aug 4, 2020
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Dhammapada Verse 242 & 243: The Greatest Stain

  Meditation Q&A, Sept 5, 2020

  Meditation Q&A, Sept 9, 2020

  Meditation Q&A, Sept 16, 2020

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Streamed live on Sep 16, 2020
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Meditation Q&A, Sept 26, 2020

  Meditation Q&A, Sept 30, 2020

  Meditation Q&A, Oct 3, 2020

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Oct 3, 2020
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Meditation Q&A, Nov 11, 2020

  Meditation Q&A, Nov 14, 2020

  The Three Characteristics with Q&A

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Nov 14, 2020
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Destruction of Craving - Mahātaṇhāsankhaya Sutta (MN 38)

  The Teaching of All Buddhas (With Q&A)

  Dependent Origination (With Q&A)

  Yuttadhammo Bhikkhu
  May 1, 2021
   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  One Who Lives by the Dhamma (With Q&A)

  Nothing Worth Clinging To (With Q&A)

  Karma (With Q&A)


  Yuttadhammo Bhikkhu
  Apr 17, 2021
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Q&A with IBSC, MCU, Thailand

  Question and Answer session via Zoom with students of the International Buddhist Studies College at Mahachulalongkorn University in Bangkok, Thailand

  Talk on New Year's resolution

  Yuttadhammo Bhikkhu

   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Meditation Q&A

  Yuttadhammo Bhikkhu
  live on Jan 22, 2022
  00:00 Welcome

  04:45 Meditation Q&A
  16:27 I have constant weird body and mind sensations all day and even worse at night [...]. How to stop this process and sleep? [...] How to deal with this?
  20:24 How do know you are not craving/clinging to the peaceful state/clarity you get after practice?
  20:58 Can you elaborate what seeing clearly means? If I have strong feelings for someone, I note "feelings, feelings" but I don’t get the concept of seeing clearly.
  24:32 Sitting meditation, walking meditation -- Do we have standing meditation and lying meditation? If yes, any different techniques?
  25:04 Should I always be noting while meditating? When I follow the breath there's a knowningness of the experience of the breath. Should I note rising, falling. Why?
  27:01 When I experience anger, even if I noted it and see it clearly, I have the feeling of repressing it and that it will come stronger eventually. What's the difference between noting and repressing?
  29:23 If I’m able to focus on my breath while doing everyday chores, is this OK, or should I focus on on other bodily sensations?
  30:06 I'm in a constant state of emotional pain in my heart, that has been in almost a static way for decades. Would Vipassana give me an insight or possible catharsis?
  31:35 Can we continue to live a peaceful life like a monk as ordinary people in this material world by practicing mindfulness? 33:20 Are having worldly desires and meditation "at odds" with each other?
  34:18 Is there a difference between "single point/object meditation" and “awareness/mindfulness meditation"?
  35:51 Why do you separate the mindfulness and samatha practice when from what I have read from the Suttas- the Buddha keeps mentioning jhanas as a result of mindfulness? 37:48 I experience a blank mind. Where I feel my mind goes silent and I can't think. I have a feeling this is due to detachment from reality and not meditation. Will meditation over time fix this? 39:14 How can mindfulness help with the sluggish sense of lazyness? I find myself not motivated to do anything - So what causes, triggers the motivation to arise? The energy to work, practice, cook and clean?
  41:33 When practicing throughout the day, I remember my father and my chest contracts and I feel sad. Often I note it even between breaths then continue noting next arising. Is it skillful or suppression?
  42:24 Instead of meditating on the risings and fallings, I meditate on either The Lord Buddha and/or Master Yuttadhammo and his voice of preaching the Dhamma. Is that OK?
  43:30 Can we chant mantras like "om mani padme hum om ami dewa rih" like at any time of the day .. is there any kind of other restrictions while chanting mantras?
  44:23 Does awareness of the breath fall under single point meditation, that does not aid one on the path to enlightenment? Is mindfulness a ‘better’ meditation?
  45:50 Explaining the practice it's clear what is body, feelings, emotions and thoughts. It's less clear how to explain the fourth, "dhammas" it seems those are "other exercises". How to explain it simply?
  48:52 How to go through tough times?
  51:32 When I am really concentrating on watching a movie that I like, is that a form of mindfulness?
  52:11 What are some good books to read on the topic? I've been studying the Dhammapada for about a year now.
  53:16 Are there Arahants in this age? Can Dhamma practitioners still become Arahant in today's world?
  54:45 When my little sisters are at home, they often fight and are very loud, so I usually meditate when they are not at home. What would be your advice?
  55:22 Do nimittas fall under the dhamma category?
  55:40 We are always aware. What is the difference between awareness in meditation, and awareness in waking life?
  57:03 How do we progress in the rupa jhanas? Are we meant to stay fixed on one particular jhana until we master it?
  57:47 When the aversion for a task seems unbearable, I find courage being more effective than just mindfulness. Why is that? Maybe I have misinterpreted what mindfulness is.
  59:46 How many lifetimes does it take to attain the Jhana for the average person?
  1:02:42 Sadhu...
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Day two - Mindfulness

  Sirimangalo International - Annual General Meeting 2022

  The Path of progress

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Mar 2, 2022
  Deerhaven Retreat and Conference Center in Florida, USA. Venerable Yuttadhammo Bhikkhu's teachings on the retreat.   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Biography of Ven. Yuttadhammo Bhikkhu
  [​IMG]
  Yuttadhammo Bhikkhu
  Born

  Noah Herschell Greenspoon

  May 22, 1979 (age 42)
  Ice Lake, Ontario, Canada
  Religion Buddhism
  Nationality Canadian
  School Theravāda
  Lineage Mahasi
  Education McMaster University
  University of Toronto
  Order Mahānikāya
  Senior posting
  Teacher
  Ajahn Tong Sirimangalo [th]
  Based in Niagara-on-the-Lake, Ontario
  Website yuttadhammo.sirimangalo.org
  Venerable Yuttadhammo (formerly Noah Greenspoon) is a Canadian-born Theravada Buddhist monk, ordained in 2001 under the guidance of Venerable Ajaan Tong Sirimangalo of Chiang Mai, Thailand.

  He has practiced intensive and daily meditation following the Mahasi Sayadaw tradition since January 2000. He keeps discipline in line with the Theravada Buddhist monastic code, including not touching money, owning only one set of robes, etc.

  He has taught intensive meditation in Thailand, Sri Lanka, USA and Canada since 2003 and gives online teachings via YouTube both live and pre-recorded. He gives Dhamma talks in both English and Thai to both intensive meditators and by invitation to the general public. He facilitates an online meditation site with group meditation and individual video-based meditation courses, and answers questions in a regular live broadcast via YouTube and audio streaming.

  He studied Sanskrit, Pali and Indian Religion at McMaster University and University of Toronto, formal Thai Dhamma, Abhidhamma and Pali studies at Wat Phradhatu Sri Chom Tong and teaches Pali classes to advanced meditators from time to time.

  He has published two books electronically, How To Meditate: A Beginner’s Guide To Peace and Lessons in Practical Buddhism. The former has been translated into almost twenty different languages. He has also prepared a Pali Workbook based on the commentary to first verse of the Dhammapada.

  He has also created a Digital Pali Reader and a similar Android Tipitaka app which are used by Pali scholars around the world.
  :- https://www.sirimangalo.org/biography-of-ven-yuttadhammo-bhikkhu/
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  29,803
  กระทู้เรื่องเด่น:
  167
  ค่าพลัง:
  +31,026
  Samatha and Vipassanā

  Yuttadhammo Bhikkhu
  Mar 9, 2022
  Deerhaven Retreat and Conference Center in Florida, USA. Venerable Yuttadhammo Bhikkhu's teachings on the retreat.

  How To Meditate Booklet: https://htm.sirimangalo.org/
  To join our meditation community and sign up for an at-home meditation course, please visit: https://meditation.sirimangalo.org/ Invitation to our Discord server: https://discord.gg/HpbRA84 Our Website: https://www.sirimangalo.org/ Fundraiser via gofundme to build a meditation center in Ontario. https://www.gofundme.com/f/sirimangal...
   

แชร์หน้านี้

Loading...