Album: ทำบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะสงฆ์ พร้อมคณะกรรการวัด ทายกทายิกา วัดดอนสังข์วนาราม ๙๘ หมูที่ ๑๘ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป และเพื่อหาทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ เป็นการดำรงรักษาสืบทอดไว้ซึ่งอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวรตลอดไป จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านและทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดทำต้นดอกไม้เงินตามกำลังศรัทธาในการก่อสร้างพัฒนาต่อไป

ทำบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

อัปเดต 2 กุมภาพันธ์ 2023 - Taken at วัดดอนสังข์วนาราม
170418  
Loading Photos......
Loading Photos......
MahaNamkiat
ด้วยคณะสงฆ์ พร้อมคณะกรรการวัด ทายกทายิกา วัดดอนสังข์วนาราม ๙๘ หมูที่ ๑๘ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป และเพื่อหาทุนทรัพย์ก่อสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ เป็นการดำรงรักษาสืบทอดไว้ซึ่งอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาถาวรตลอดไป จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านและทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดทำต้นดอกไม้เงินตามกำลังศรัทธาในการก่อสร้างพัฒนาต่อไป
Taken at วัดดอนสังข์วนาราม

จัดการ

แชร์หน้านี้

Loading...